Dècada de 1870


1873

L’operador de telègraf irlandès, Joseph May, descobreix que la incidència de la llum provoca variacions de resistència elèctrica sobre unes barres de seleni i que aquestes variacions són proporcionals a la intensitat de la llum. D’aquesta manera es pot crear un senyal elèctric a partir de la llum.

1875-1880

Partint dels descobriments en la fotoconductivitat del seleni, es presenten alguns models teòrics per a l’exploració de la imatge que reben el nom de telectroscopi, entre els quals destaquen el de l’inventor americà George R. Carey i el del científic francès Constantin Selencq. Els dos es basen en un panell dividit en un gran nombre de cel•les fotoelèctriques.

1878

William Crookes descobreix les propietats dels raigs catòdics mitjançant el Tub de Crookes.