Dècada de 1870


1876

Elisha Gray i Alexander Graham Bell creen, gairebé simultàniament, els primers micròfons capaços de transformar les vibracions de la pressió acústica en una variable d'intensitat elèctrica.

1877

Charles Cros dissenya un invent que bateja com a paleòfon (amb algunes característiques similars al que serà el fonògraf d'Edison).

1878

Thomas Alva Edison construeix i patenta el primer aparell capaç de gravar i reproduir so, el fonògraf.