1820-1829

1700-1800 <<   >> 1830-1839

Thaumatrope | Lithophane

Thaumatrope

Thaumatrope / Taumàtrop. La Llum del Cinema series. Museu del Cinema

Litophane

Lithophane / Litofania. La Llum del Cinema series. Museu del Cinema