Resultat de la cerca: 1 conjunt de dades
  • Sentits de circulació

    Base cartogràfica dels sentits de circulació de la xarxa viària urbana. La informació deriva de la cartografia topogràfica oficial de Girona (escala 1:500).