Ortoimatge de Girona RDF

Imatge aèria de Girona georeferenciada (ETRS89- UTM fus 31N). Sèrie de 37 fulls de 2000 x 1000m. Abast i resolució segons la data de vol (mida píxel terreny de 8 a 20 cm). Es distribueix sempre la imatge més recent disponible, des de l’any 1999.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel•ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.