Zones escolars RDF

Delimitació de les zones escolars de la ciutat segons les diferents etapes educatives. Es tracta de tres delimitacions diferents que corresponen a: escola bressol, educació primària i educació secundària. Curs 2022-2023. Cartografia.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Drets de les Persones. Regidoria delegada d'Educació, Esports i Seguretat en el Treball. Educació.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.