Xarxa Topogràfica Municipal RDF

La Xarxa Topogràfica Municipal (XTM) és una xarxa de vèrtexs geodèsics que cobreix el municipi de Girona i serveix com a base dels treballs topogràfics.

És una xarxa de claus GEOPUNT mesurats amb GPS i topografia clàssica des de l´any 1998, referits a una xarxa geodèsica d’ordre superior anomenada Xarxa Utilitària (XU) de l´Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC).

Està formada per 884 punts i cadascun disposa de coordenades en projecció UTM amb sistema de referència ETRS89 amb cota geomètrica referida al nivell mig del mar a Alacant.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial