Retribucions anuals del personal eventual RDF

Retribucions íntegres anuals del personal eventual, assessors i defensor de la ciutadania. Anys 2006 a 2017.

El personal eventual és aquell directament designat per l'equip de govern o pels partits representats en la Corporació com a personal de confiança o d'assessorament especial i, si fos el cas, amb funcions directives. També s'inclou en aquesta categoria la figura de Defensor/a de la ciutadania.

Tots els contractes que els lliguen a l'Ajuntament són temporals i no representen cap mèrit en els processos de selecció de personal al servei de l'Administració pública.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Recursos Humans
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial