Plànol de Girona àmbit municipal RDF

Cartografia bàsica a escala 1:12.000 del municipi de Girona. Any 2018.

Topografia oficial bàsica sobre fons de relleu. Pdf amb navegació per capes d'informació.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial