Modificacions del padró municipal d'habitants RDF

Altes, baixes i modificacions del Padró Municipal d'Habitants.

Les modificacions del padró municipal d'habitants inclouen les altes i les baixes de persones residents al municipi, ja siguin per canvi de municipi de residència, naixement o defunció. També inclouen altres canvis de situacions personals, com el trasllat de domicili dins del mateix municipi, la modificació de l’estat civil, de nacionalitat, de nivell d’estudis, etc.

Fins el 1995 es constituïa un registre anual de Rectificació del padró municipal d'habitants, però a partir de 1996 s’incorporen directament les actualitzacions com a registre continu.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. Estadística
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial