Mapa topogràfic 1:10.000 RDF

Generalització temàtica de la base topogràfica municipal.

Mapa topogràfic amb un nivell de detall inferior de la cartografia topogràfica oficial del municipi de Girona en format CAD. Conté una selecció d'entitats de la base topogràfica municipal (BTM 1:500 i 1:2000). L'equidistància de corbes de nivell és de 5m i no hi ha cotes altimètriques. No conté textos. La geometria és la mateixa que a la BTM; no hi ha elements generalitzats. Es distribueix conjuntament amb una versió monocapa i monocolor.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial