Establiments dedicats a activitats econòmiques RDF

Cens d'establiments dedicats a activitats econòmiques.

La xarxa d’establiments dedicats a una activitat inclou els establiments d’ús comercial (establiments petits fins a grans superfícies comercials), els dedicats a restauració (bars, bars-restaurants, restaurants), recreatius (bar musical, discoteca), els dedicats a serveis i la xarxa d’activitats industrials.

Les dades es nodreixen de la informació que figura als expedients que hi ha a l’Ajuntament de Girona i que deriven del compliment de normatives vigents (Llei 20/2009 Medi ambient, Reglament 112/2010 espectacles i activitats recreatives, Codi tècnic de l’edificació i normatives sectorials en funció de l’activitat).

El cens és acumulatiu. A partir de l’any 2010 les tramitacions es fan, bàsicament, pel règim de comunicació per qualsevol de les normatives a aplicar. La resta correspon els tràmits de llicència.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea de Transició Ecològica i Transformació Urbana. Projectes i Obres
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial