Delimitació censal RDF

Divisió en seccions del municipi de Girona.

Aquesta divisió es duu a terme d'acord amb l'article 23.2 de la Llei Orgànica del Règim Electoral General (L.O.R.E.G.), que estableix que les seccions han d'incloure un màxim de 2000 electors i un mínim de 500, i ha estat aprovada per l'Instituto Nacional de Estadística (INE), en data 11/06/2021.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial