Consum energètic d'equipaments municipals

Consum_2014.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2015-05-04T10%3A14%3A40.733Z/consum-2014.csv

Contingut:

Els valors negatius responen a compensacions per a facturacions prèvies més altes del que realment s’ha consumit

 • Concepte: Tipus de consum de l'equipament: electricitat, gas, gasoil_biomassa i total

 • Nom: Nom de l'equipament

 • Tipologia: Tipus d'equipament

 • Superficie: Superfície de l'equipament en m2. Si el valor és 0 vol dir que no es disposa de la dada

 • Usuaris: Nombre d'usuari anuals de l'equipament. Si el valor és 0 és que no es disposa de la dada

 • Gener [kWh]: Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Febrer [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Març [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Abril [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Maig [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Juny [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Juliol [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Agost [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Setembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Octubre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Novembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Desembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

 • Gener[€]: Cost en euros

 • Febrer[€]: Cost en euros

 • Març[€]: Cost en euros

 • Abril[€]: Cost en euros

 • Maig[€]: Cost en euros

 • Juny[€]: Cost en euros

 • Juliol[€]: Cost en euros

 • Agost[€]: Cost en euros

 • Setembre[€]: Cost en euros

 • Octubre[€]: Cost en euros

 • Novembre[€]: Cost en euros

 • Desembre[€]: Cost en euros

Informació addicional

Última actualització Mar 01, 2016
Creat Oct 18, 2013
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.