Consum energètic d'equipaments municipals

Consum_2013.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2016-03-01T08%3A26%3A50.617Z/consum-2013.csv

Contingut:

Els valors negatius responen a compensacions per a facturacions prèvies més altes del que realment s’ha consumit

• Concepte: Tipus de consum de l'equipament: electricitat, gas, gasoil_biomassa i total

• Nom: Nom de l'equipament

• Tipologia: Tipus d'equipament

• Superficie: Superfície de l'equipament en m2. Si el valor és 0 vol dir que no es disposa de la dada

• Usuaris: Nombre d'usuari anuals de l'equipament. Si el valor és 0 és que no es disposa de la dada

• Gener [kWh]: Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Febrer [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Març [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Abril [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Maig [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Juny [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Juliol [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Agost [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Setembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Octubre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Novembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Desembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

• Gener[€]: Cost en euros

• Febrer[€]: Cost en euros

• Març[€]: Cost en euros

• Abril[€]: Cost en euros

• Maig[€]: Cost en euros

• Juny[€]: Cost en euros

• Juliol[€]: Cost en euros

• Agost[€]: Cost en euros

• Setembre[€]: Cost en euros

• Octubre[€]: Cost en euros

• Novembre[€]: Cost en euros

• Desembre[€]: Cost en euros

Informació addicional

Última actualització Mar 01, 2016
Creat Mar 01, 2016
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.