Consum energètic d'equipaments municipals

Consum_2019.csv

URL: https://terra.girona.cat/opendata/storage/f/2020-09-14T10%3A28%3A32.133Z/consum-2019.csv

Contingut:

Els valors negatius responen a compensacions per a facturacions prèvies més altes del que realment s’ha consumit

Concepte: Tipus de consum de l'equipament: electricitat, gas, gasoil_biomassa i total

Nom: Nom de l'equipament

Tipologia: Tipus d'equipament

Superficie: Superfície de l'equipament en m2. Si el valor és 0 vol dir que no es disposa de la dada

Usuaris: Nombre d'usuari anuals de l'equipament. Si el valor és 0 vol dir que no es disposa de la dada

Gener [kWh]: Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Febrer [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Març [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Abril [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Maig [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Juny [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Juliol [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Agost [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Setembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Octubre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Novembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Desembre [kWh]:Consum de l'equipament en KWh al llarg del mes. El valor 0 indica que no s'ha facturat consum en aquell mes

Gener[€]: Cost en euros

Febrer[€]: Cost en euros

Març[€]: Cost en euros

Abril[€]: Cost en euros

Maig[€]: Cost en euros

Juny[€]: Cost en euros

Juliol[€]: Cost en euros

Agost[€]: Cost en euros

Setembre[€]: Cost en euros

Octubre[€]: Cost en euros

Novembre[€]: Cost en euros

Desembre[€]: Cost en euros

Informació addicional

Última actualització Oct 19, 2020
Creat Sep 14, 2020
Format CSV
Llicència Condicions de reproducció.