Base topogràfica RDF

Cartografia topogràfica oficial del municipi de Girona.

Base tridimensional elaborada per restitució fotogramètrica i taquimetria i vinculada al sistema d'informació territorial municipal. Es distribueix en 2D (en 3D només l’altimetria o relleu) com una base contínua en un únic arxiu per escala. La base topogràfica 1:500 representa la cartografia urbana de la ciutat i la base topogràfica 1:2000 representa tot l'àmbit municipal

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial