Àrees bàsiques de salut RDF

L'àrea bàsica de salut (ABS) és la unitat territorial elemental a través de la qual s'organitzen els serveis d'atenció primària de salut. Cartografia

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel•ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial, Ciutat Intel·ligent i Relacions Exteriors. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial.