Altimetria RDF

Base de relleu del municipi.

Les dades altimètriques de la base cartogràfica de Girona es representen per corbes de nivell i cotes en punt de replè, generades en el processos de restitució i taquimetria. La distribució de cotes no és homogènia. No es representa corbes de nivell sobre paviment o elements construïts. En aquests casos, l’altimetria queda representada per cotes altimètriques de densificació. Igualment, en algunes parcel•les urbanes no pavimentades. En àrees de pendent uniforme i en algunes zones de mala o nul•la visibilitat del terreny, les corbes estan generades automàticament per interpolació.

Les corbes i els punts de cota estan etiquetats en metres.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d'Alcaldia i Presidència. Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial