Projectes de la Càtedra

LORA Infrastructures. Case Study on Parking monitoring and Management

L'objecte d'aquest projecte és estudiar la viabilitat de gestionar l'ocupació de pàrquings a la via pública mitjançant tecnologia LoRA IoT. L'interès d'aquest cas d'estudi és analitzar la viabilitat d'aquest tecnologia (infraestructura de comunicacions, sensors, etc) per monitoritzar el temps d'ocupació de places de pàrquing amb el propòsit d'agilitzar el seu ús en zones concretes de la ciutat. A través de la càtedra Girona Smart City, la UdG ha desplegat un node LoRa al Campus Montilivi que serveix per estudiar aspectes com la cobertura de la xarxa, la sensibilitat dels sensors de pàrquing o la fiabilitat del sistema.

Equipaments eficients

Aquest projecte té com a objectiu final el consum energètic eficient dels equipaments públics (com ara: escoles, biblioteques, centres cívics, oficines, etc.). Per això, el primer pas és facilitat l'accés a les dades de consum d'una forma visual i que permeti l'anàlisi comparatiu. El projecte utilitza dades obertes dels edificis públics de Girona i dels recursos relacionats amb ells per tal de visualitzar el comportament energètic de forma intuïtiva que faciliti la conscienciació i la presa de decisions. L'aplicació permet una visualització comparativa de consums de diversos equipaments públics i també la comparativa sobre el consum mitjà dels equipaments de la mateixa categoria. L'objectiu és fer accessible aquesta informació, tant als gestors dels equipaments com a al ciutadà per tal de facilitar la presa de decisions i fomentar la conscienciació sobre el consum energètic eficient d'espais i equipaments públics.

Projectes relacionats de la UdG

E-LAND

E-LAND és un projecte H2020 que té com a objectiu principal proporcionar una solució sinèrgica entre els desafiaments tecnològics, socials i comercials que enfronta actualment el sector energètic. El concepte principal és desenvolupar un conjunt modular de metodologies i eines TIC per optimitzar i controlar illes d'energia múltiple i comunitats aïllades.

FEVER

FEVER aplica solucions que aprofiten la flexibilitat en la generació, el consum i l'emmagatzematge d'electricitat per una gestió òptima de les xarxes elèctriques. A través de la intel·ligència artificial, tecnologies distribuïdes i algorismes d'aprenentatge automàtic pel modelat i predicció de consums i demandes, FEVER capacita els operadors de sistemes de distribució (DSO) per observar i gestionar millor les xarxes.

RESCHOOL

RESCHOOL pretén aprofitar les comunitats energètiques com a mitjà formal per potenciar la participació dels consumidors actius i prosumidors i capacitar-los com actors energètics rellevants. RESCHOOL pretén facilitar la interacció de les Comunitats Energètiques amb la xarxa com a proveïdors de flexibilitat i la seva participació en els mercats elèctrics. Això només serà possible quan un número suficient de ciutadans participi en aquestes comunitats i es pugui afegir suficient flexibilitat. Per això, cal realitzar esforços en matèria de formació i campanyes de compromís recolzades per resultats efectius demostrats a la vida real. RESCHOOL proporcionarà solucions per incrementar aquesta participació basades en estratègies participatives de co-creació/co-disseny, així com eines dissenyades per donar suport a la gestió de l'energia i la flexibilitat en comunitats basades en estratègies de gamificació.

THERMO-X

Aquest projecte de recerca se centra en la gestió de la demanda (DSM) en forma de flexibilitat de les càrregues tèrmiques. La planificació de la demanda energètica ha estat considerada una de les solucions més rendibles per augmentar la quota de les energies renovables en els sistemes energètics. L'objectiu principal és identificar el potencial de flexibilitat de les càrregues tèrmiques en edificis, institucions i comunitats i transferir la tecnologia als socis pertinents del mercat.

RESOLVD

Aquest projecte té com a objectiu millorar l'eficiència i la capacitat d'allotjament de les xarxes de distribució elèctrica mitjançant la introducció de flexibilitat i control a la xarxa de baixa tensió. RESOLVD proposa software i hardware per millorar la monitorització de la xarxa de baixa tensió amb capacitats de monitorització de zones àmplies i la detecció automàtica de falles, així com l'aïllament. Això permetrà un funcionament eficient de la xarxa i una capacitat d'allotjament renovable maximitzada.

CROWDSAVING

Crowdsensing és una tecnologia emergent que permet millorar la observabilitat dels grans espais i la seva interacció amb els usuaris i activitats que es realitzen mitjançant l'explotació de les capacitats de sensorització dels telèfons intel·ligents i la seva agregació de forma adequada. L'objectiu general de CROWDSAVING és proporcionar una infraestructura de programari que faciliti la monitorització del comportament dels usuaris (a nivell agregat) en la dinàmica de les xarxes de distribució d'energia/aigua, edificis i altres instal·lacions amb consum energètic intensiu.

© 2024 Universitat de Girona  |  Contacte

Una iniciativa de:

Amb el suport de: