Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial antic Banc d'Espanya

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2004004549

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-109

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (09/03/05)

Publicació definitiva en el DOGC núm. 4384 de 13/05/05© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat