Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Planejament derivat - Plans especials (PE)

Pla Especial d'assignació d'usos i equipament del Monestir de Sta. Caterina de Siena

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2012007916

Número d'expedient d'Urbanisme: 18-175

Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local (21/09/12)

Aprovat definitivament pel Ple (10/12/12)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6277 de 19/12/12

Acord aprovació definitiva en el BOP núm. 242 de 19/12/12


DOCUMENTACIÓ ESCRITA:

Memòria i plànols


© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat