Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - Modificacions puntuals PGOU

Modificació puntual del Text refós del PGOU núm. 44 per a la delimitació del Pla Especial de la Devesa

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2011014366

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-135

Aprovat inicialment pel Ple (12/12/11)

Aprovat provisionalment pel Ple (16/04/12)

Aprovat definitivament per la Comissió Territorial d'Urbanisme (07/06/12)

Acord aprovació definitiva en el DOGC núm. 6213 de 14/09/2012© 2018 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat