Ajuntament de Girona

Planejament i Gestió Urbanística

Planejament i gestió vigent

Pla general d'ordenació urbana (PGOU) - PGOU (2002)

Revisió del Pla General d'Ordenació Urbana de Girona (2002) i Text refòs de la normativa (2006)

Número d'expedient de l'Ajuntament: 2001002306

Número d'expedient d'Urbanisme: 19-078

Aprovat inicialment pel Ple (25/05/01)

Aprovat provisionalment pel Ple (12/11/01)

Aprovat definitivament pel Conseller (28/02/02)

Acord aprovació definitiva del Text refòs de la normativa (2006) en el DOGC núm. 4618 de 21/04/06

La normativa del PGOU 2002 queda substituida per la del text refòs de 2006.© 2019 Ajuntament de Girona  |  Accessibilitat