Adreces postals RDF

Adreces postals. Any 2017.

Les adreces postals es troben diferenciades entre les d’extrem i les d’interior d’illa en el cas de la zona urbana, i provenen de la cartografia topogràfica municipal a escala 1: 500. Als disseminats (zona no urbana), totes les adreces tenen la mateixa simbologia i provenen de la cartografia topogràfica municipal a escala 1: 2 000.

Fitxers de dades:
Etiquetes:

Informació addicional

Autor (complet) Ajuntament de Girona. Àrea d’Alcadia. Regidoria delegada de la UMAT, Ciutat Intel•ligent i Relacions Exteriors.
Mantenidor Ajuntament de Girona. Àrea d’Alcadia. Regidoria delegada de la UMAT, Ciutat Intel•ligent i Relacions Exteriors.