Translate this on-line   |   Traducir on-line

Ajuntament de Girona
UMAT, Unitat Municipal d'Anàlisi Territorial
UMAT
Us trobeu a:  Servei Municipal de Cartografia  >  Documentació i ajuda  >  Manual de l'usuari

Manual del visor de cartografia

Versió 3

Última actualització: 18 octubre 2010

ajuda per les versions anteriors aquí

Descripció general

 • (1): Mapa. [+]
 • (2): Nivells d'informació i llegenda. [+]


 • Els nivells d'informació que no aparèixen en la vista actual del mapa es marquen amb tipografia de color gris. És necessari ampliar o disminuir el nivell d'ampliació del mapa per poder visualitzar aquests nivells.

  Dins de cada grup, l'usuari pot escollir quins nivells d'informació són visibles i per tant apareixen al mapa.

  Per alguns nivell d'informació o referència hi ha definida la opció de transparència per facilitat la opcio simultania. Moveu la barra de menys a més tranparent.

  La llegenda o símbol amb què està representada la informació sobre el mapa pot apareixer directament al desplegar el nivell d'informació corresponent o amb el botó d'ampliar informació.

 • (3): Control de vista: zooms i desplaçaments. [+]
 • (4): Barra d'eines. [+]
 • (5): Vista general. [+]
 • (6): Coordenades UTM. [+]
 • (7): Escala de visualització. [+]

Descripció de les eines

Informació

Informació permet consultar les dades associades del nivell d'informació seleccionat en qualsevol punt del mapa. Seleccioneu de quin nivell voleu informació, i feu clic al mapa al lloc on voleu fer la consulta. En alguns casos la informació enllaça amb altres documents o amb altres pàgines web. En el cas de carrers i parcel·les cadastrals, des de la taula d'informació es pot clicar per fer zoom a cada element. Els resultats es poden seleccionar amb el ratolí i copiar-los a qualsevol document (els enllaços es mantenen com a links externs). [exemple]


Cercar

Cercar permet fer cerques dirigides sobre el mapa. Obre el cercador d'adreces i pot incloure altres localitzadors temàtics. Escolliu què voleu cercar al menú superior o bé busqueu una adreça per defecte. Teclegeu el nom del carrer i un número concret (o tot l'eix de carrer) i premeu el botó de cercar per localitzar-vos al mapa a l'adreça escollida. Podeu escriure només una part del nom i la llista de carrers ( o altra informació temàtica) quedarà filtrada pel text escrit. Amb la tecla de retorn accepteu el resultat filtrat. El selector accepta majúscules, minúscules, amb i sense accent. El funcionament és el mateix en cas d'altres cerques temàtiques. Amb l'eina de netejar podreu esborrar la selecció. [exemple]


Guardar imatge

Guardar imatge permet obtenir una imatge JPG o PNG del mapa que s'està visualitzant.


Imprimir

Imprimir permet obtenir el mapa que veiem en pantalla en format PDF. Escolliu de les opcions d'impressió, el títol, l'escala i la mida del paper (A4 o A3 verticals). Per imprimir a mides o escales diferents o per major qualitat, adreceu-vos a la UMAT.


Maximitzar vista

Maximitzar vista permet ampliar la vista actual a pantalla completa, amagant els menús d'infomació. Retorneu a l'estat inical amb la mateixa eina (minimitzar vista).


Mesurar

Mesurar permet prendre mesures linials i de superfície en pantalla. Per distàncies cal fer dos clicks sobre el monitor i per superfícies cal tancar una àrea amb tres o més clicks. Els valors són aproximats.


Coordenades

Coordenades permet capturar les cooredenades UTM dels punts on feu click sobre el mapa i guardar-ne l'enllaç. Des de la finestra de l'eina es pot obtenir la coordenada en un punt (crear), moure-la per modificar-la (modificar) i exportar l'enllaç per utilitzar-lo en qualsevol entorn web o copiar i enganxar en qiualsevol document (obtenir l'enllaç a coordenades).
TORNAR