Dècada de 2000


2000

Es reconeix el format JPEG2000 com a estàndard, ISO/IEC 15444-1.

>> Veure vídeo imatge digital

2005

Kodak deixa de fabricar paper fotogràfic en blanc i negre.