Dècada de 1900


1900

Constantin Perski, professor d'electricitat de l'acadèmia d'artilleria de Sant Petersburg, utilitza per primer cop el terme televisió.

1907

El científic rus Boris Rosing dissenya un sistema de televisió que fa servir mitjans mecànics per a l’exploració de la imatge i el tub de raigs catòdics de Braun per al receptor.