Dècada de 1890


1894

Thomas Alva Edison inventa el kinetòfon: un kinetoscopi sincronitzat amb un fonògraf.

1896

Guglielmo Marconi obté la primera patent sobre la ràdio, tot i que altres científics i inventors havien treballat paral·lelament en aquest mitjà, com Alexandr Stepánovich Popov, Nikola Tesla o el militar valencià Julio Cervera Baviera.

1898

Valdemar Poulsen crea el primer aparell de gravació magnètica, el telegràfon, que funciona mitjançant l'aplicació d'un camp magnètic sobre un fil d'acer.

1899

Es funda a Viena el primer arxiu sonor del món, el Phonogrammarchiv, dedicat a la conservació dels enregistraments sonors generats en l'àmbit de la recerca científica.