Dècada de 1890


1891

Thomas Alva Edison patenta el kinetoscopi: el primer visor individual de pel·lícules.

>> Veure vídeo Kinetoscopi Edison.

>> Veure vídeo Kinetoscopi (sèrie La llum del cinema).

>> Veure vídeo Mutoscopi (sèrie La llum del cinema).

1895

El 28 de desembre es realitza la primera projecció pública de cinema, de pagament i en local estable, al Saló Indien du Gran Café del Boulevard des Capucines, a París, organitzada pels germans Lumière, amb el seu aparell Cinématographe Lumière, patentat el 13 de febrer.

>> Veure vídeo Cinématographe Lumière.

>> Veure vídeo Cinematògraf Lumière (sèrie La llum del cinema).

1896

Georges Méliès realitza els seus primers films, i a final de 1896 descobreix, per atzar, el trucatge cinematogràfic.