Dècada de 1880


1882

Étienne-Jules Marey inventa el fusell fotogràfic, amb el qual obté sobre una placa de vidre circular una sèrie d'imatges del vol d'un ocell: cronofotografia sobre placa fixa.

1887

Étienne-Jules Marey inventa la cronofotografia sobre pel·lícula mòbil, primer sobre paper i més tard sobre cel·luloide.

1888

Louis Aimé Augustin Le Prince construeix un aparell amb setze objectius per a la presa de vistes i la projecció d'imatges fotogràfiques en moviment.

1889

Thomas Alva Edison defineix el film de 35 mm amb quatre perforacions a cada banda del fotograma.

Reynaud patenta l'espectacle de Teatre Òptic.

>> Veure vídeo Teatre Òptic, Émile Reynaud.

>> Veure vídeo Folioscopi 1 (sèrie La llum del cinema).

>> Veure vídeo Folioscopi 2 (sèrie La llum del cinema).