Dècada de 1860


1862

Giovanni Caselli inventa el pantelègraf, un apareix capaç de transmetre imatges fixes a distància a través del cable elèctric.