Dècada de 1850


1857

Édouard-Léon Scott de Martinville dissenya el fonoautògraf, el primer aparell capaç d'enregistrar so sobre un medi físic, tot i que després no era possible la seva reproducció.