Dècada de 1840


1840

John Herschel, descobridor del fixador el 1819, inventa el cianotip, còpia en paper feta amb sals de ferro. Utilitzat entre 1880 i 1939.

1841

William Henry Fox Talbot patenta el calotip negatiu sobre paper.