Dčcada de 1840


1849

Els germans Langenheim obtenen una imatge fotogrāfica positiva sobre una placa de vidre, que anomenaran hyalotip, i obren d'aquesta manera la possibilitat de projectar fotografies amb una llanterna māgica.