Ajuntament de Girona

  butlletí SEMESTRAL                                                                                          NÚMERO 1  |  JUNY DE 2017

 

 

Sobre el projecte

Editorial

Us fem arribar el primer butlletí del projecte SCHOOL mobility CHAllenge in regioNal poliCiEs (School Chance) en el marc del programa europeu Interreg Europe. Es pretén treballar en la mobilitat escolar i desenvolupar una estratègia d’èxit per tal que sigui sostenible.

School Chance

És un projecte europeu finançat pel Fons de Desenvolupament Regional Europeu amb l’eix prioritari d’economia de baix carboni. Se centra en polítiques que donen suport a mitjans de transport més nets i promou comportaments alternatius en la mobilitat dels infants cap a i des de l’escola.

 

 

L’equip directiu

Ajuntament de Girona

§  Què és School Chance?

§  De quina manera l’Ajuntament de Girona està involucrat en el projecte?

§  Quina és la funció del soci líder en un projecte europeu?

 

 

Ajuntament de Reggio Emilia

§  Per què és interessant per a la vostra ciutat participar en School Chance i de quina manera hi contribuirà? 

§  Com es desenvoluparà la comunicació del projecte?

 

Austrian Mobility Research

§  Quina és la vostra funció en el projecte?

§  Quins són els passos principals en el procés d’intercanvi d'experiències entre els socis?

.

 

 

Novetats dels socis

Focus als socis de School Chance

Brasov és la principal destinació turística d’hivern de Romania. Situada al centre del país, a 160 km al nord de la capital, Bucarest. Gràcies al projecte s’espera crear una massa crítica entre mestres i alumnes per tal que tinguin una funció activa a l’hora de modelar i millorar la mobilitat urbana en l’àrea metropolitana de Brasov.

 

 

School Chance fa les primeres passes a Reggio Emilia

31/05/2017 | Durant el primer semestre es van organitzar tres reunions per arribar a diferents públics objectius: els professionals clau per dissenyar polítiques, les diferents àrees de l’ajuntament implicades en les activitats del projecte i el grup d’interès extern que formarà el grup d’interès local.

 

 

Propers projectes i agenda europea

Unió Europea. 16-22 de setembre de 2017

 

Setmana Europea de la Mobilitat

Torre Vedras, Portugal. 27-29 de setembre de 2017

Conferència de CIVITAS Fòrum

Gdansk, Polònia. 17-19 d’octubre de 2017

2a trobada del grup de gestió de School Chance i jornada de formació específica de comunicació

 

 

Aquesta tramesa s’ha efectuat perquè les vostres dades de contacte són en el fitxer automatitzat Mailings de l'Ajuntament de Girona. D’acord amb les disposicions de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal podreu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per telèfon (972 419 030), per correu electrònic (schoolchance@ajgirona.cat) o per correu postal a l’Àrea de Mobilitat i Via Pública (pl. del Vi, 1, 17004 Girona).

 

© Ajuntament de Girona – Mobilitat i Via Pública

    Pl. del Vi, 1 – 17004 GIRONA - Tel: 972 419 403 – schoolchance@ajgirona.catwww.girona.cat/mobilitat