* Tots els camps són obligatoris.

NOM i COGNOMS *

TELÈFON *

CORREU ELECTRÒNIC *

ENTITAT A LA QUE PERTANY *

DESCRIPCIÓ DE LA PROPOSTA FORMATIVA

JUSTIFICACIÓ (necessitat que vol resoldre)


Si us plau introduïu els caràcters de verificació tal i com apareixen a la següent imatge:

lletra erra, lletra ena, lletra ela, nmero set, lletra ca, nmero quatre


La inscripció suposa el consentiment per a tractar les vostres dades personals per a la realització d’aquesta activitat. No s’utilitzaran per a finalitats diferents ni es cediran a tercers sense el vostre consentiment excepte que una norma legal ho autoritzi.
L’Ajuntament de Girona, com a Responsable del Tractament, només els conservarà el temps indispensable per a la correcta gestió de l’aquesta activitat.
Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació o supressió, limitació del tractament, oposició i, si és el cas, portabilitat mitjançant sol·licitud adreçada o presentada al Registre General (plaça del Vi, 1, 17004-Girona) o Seu electrònica de l’Ajuntament de Girona (https://seu.girona.cat).
Més informació a www.girona.cat/dadespersonals.