ID: 86

LLAVERO PORCEL, Maria Jesús; PORTA ROIGÉ, Robert; SESMA SIURANETA, Mònica 

Curriculum

Llicenciada en Geografia i Història, i en Documentació. Master en Arxivística. És responsable de l’Arxiu Central de l’Audiència provincial i Jutjats de Lleida, i atén la coordinació dels arxius judicials de la provincia. És membre fundador del Grup d’Arxivers de Lleida i del Centre d’Estudis Comarcals del Segrià.

 

Llicenciat en Història perla Universitat de Lleida i en Documentació per la de Barcelona. Postgrau en arxivística per la UNED. Des de 2006 treballa com a responsable de l’Arxiu del Monestir de Bellpuig de les Avellanes que forma part del Servei de Documentació i Arxiu de l’Institut dels Germans Maristes de Catalunya.

 

Llicenciada en Geografia i Història per la Universitat de Lleida, postgrau en Gestió Cultural. Relacionada en el món dels arxius des dels anys noranta, ha treballat a l’Arxiu Administratiu de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, al de la Diputacióde Lleida, i a l’arxiu del col·legi Oficial d’Arquitectes de la Demarcació de Lleida. Des de l’any 2002 treballa a l’Arxiu Municipal de Lleida. És vocal difusió de la junta de l’Associació d’Arxivers-Gestors de Documents de Catalunya.

Title:

Serveis d'Informació - Resultat del Coneixement

Brief summary:

Estem en la Societat del Coneixement, on la informació ha de fluir,de manera accessible i senzilla. És l’hora d’ampliar la comunitat territorialment,guanyar transversalitat, passar del món dels arxius al món de les unitats d’informació multidisciplinars, independentment del tipus d’institució, explotant les eines que ens ofereix el món virtual.

Content:

Sovint ens trobem davant de la situació que un usuari intenta fer una recerca amb un gran desconeixement de què i on està la informació. L'ajudem amb el que podem, el redirigim, però no  solucionem la consulta, en realitat hem allargat l'itinerari de cerca.

Quan l'usuari tria un tema d'investigació determina un espai geogràfic i cronològic, i ho fa sense conèixer quina és la documentació existent, on es troba i si està accessible o no. Fins i tot si arriba a consultar alguna de les guies de fonts no tindrà la seguretat d'arribar a conèixer-les totes. Fets atorguen a la recerca un caràcter parcial i fragmentari.

A Catalunya, l'any 2010, les estadístiques ens diuen que es va realitzar una mitjana d'unes 11 consultes dia/arxiu. L'experiència ens diu que aquestes consultes diàries, corresponen, als mateixos usuaris i temes de recerca. Lluny d'aprofitar les sinergies que podrien existir entre tots els arxius existents, es creen xarxes per tipologies d'arxiu, impedint la interrelació que permetria una explotació multidireccional des d'un únic punt de consulta. Cal coordinar i promoure aquesta comunitat "intel·lectual", utilitzant les eines i plataformes més adequades.

L'usuari actual s'allunya del tradicional investigador i presenta interessos diversos, molts d'ells sense cap mena de formació ni en tècniques de cerca, ni d'explotació de les dades.

Avui la Informació és un producte primari per a la creació de coneixement. Per tant no sembla difícil que puguin aportar una gestió que permeti l'explotació de la totalitat de la informació custodiada, fent ús de les eines de les tecnologies de la informació, per tal de posar a l'abast de l'usuari real i el potencial allò que busca per poder dur a terme el seu projecte d'investigació.

Scientific contribution:

La comunicació exposa a partir de la nostra experiència a les xarxes socials, elements d'un projecte basat en l'aprofitament de sinergies més enllà de la tipologia del centre d'informació, per posar a l'abast dels professionals i del públic la informació necessària per a bastir projectes transversals en relació a la indústria cultural i de l'oci, buscant la implicació directa en aquests projectes i la col·laboració necessària amb les institucions i empreses que els impulsen.
Els equips dels centres dedicats a la gestió de la informació que li és pròpia, no poden mantenir un projecte de comunicació al nivell descrit i que creiem que és necessari per tenir una presència social, cultural i acadèmica adequada. Proposem la creació d'equips multidisciplinars més enllà de les organitzacions que assumeixin aquestes tasques amb una actitud proactiva de cara als usuaris de les unitats d'informació.

Keywords:

Difusió, transversalitat, informació, coneixement, sopraterritorialitat, TIC, xarxes 2.0