ID: 71

SERCHS SERRA, Jordi

Curriculum

Nascut a Berga l’any 1965, llicenciat en Geografia i Història i diplomat en Biblioteconomia i Documentació per la Universitat de Barcelona (1988), treballa des de l’any 1987 en l’àmbit dels Arxius Municipals, i actualment dirigeix l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona.

Ha publicat diversos articles en matèria arxivística i en l’àmbit del patrimoni fotogràfic, i col·labora regularment en diverses activitats de formació i de comunicació, especialment amb l’Associació d’Arxivers de Catalunya i amb l’Escola d’Arxivística de la UAB (ESAGED). Ha participat també en diversos projectes d’àmbit internacional en el camp dels arxius.

TORRELLA REÑÉ, Rafael

 Curriculum

Llicenciat en història de l’art per la Universitat Autònoma de Barcelona

Estudis de fotografia a l’Institut d’Estudis Fotogràfics de Catalunya

Estudis de Conservació Fotogràfica a l’International Museus of Photography and Film – George Eastman House (IMPF-GEH), Nova York, 1997

Classes sobre tipologies fotogràfiques, identificació de materials i conservació de fotografies en cursos de l’Associació d’Arxivers, de l’Escola Superior d’Arxivística, de la Diputació de Barcelona, etc., des de 2003

Presentació de comunicacions i ponències sobre història de la fotografia (Jornades A Varés, Fundació Tàpies, Centre Excursionista de Catalunya, ...)

Comissari d’exposicions.

Actualment responsable de la conservació de l’AFB, continua treballant en investigació històrica com a treball paral•lel i complementari a l’activitat de conservador.

Title:

La ciutat com a motiu. Barcelona i la fotografia. L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona en línia

Brief summary:

L'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, que té els seus orígens l'any 1931, s'uneix al 175è aniversari de la fotografia, amb una exposició sobre el primer daguerreotip realitzat a la ciutat l'any 1839 i presentant el seu projecte arxivístic de gestió del patrimoni fotogràfic de la ciutat de Barcelona, especialment a partir de la seva oferta virtual.

Content:

Barcelona fou la ciutat de l’estat espanyol on es realitzà per primera vegada una fotografia. L’aportació d’intel·lectuals que es trobaven a Paris quan la presentació de la daguerreotípia a l’acadèmia francesa i la curiositat d’altres acadèmics catalans propiciaren l’esdeveniment. La premsa se’n feu ressò i ho explicà acuradament.

La comunicació vol presentar aquest fet i lligar-lo amb l’exposició que sobre el mateix i les col·leccions municipals de daguerreotips realitza l’AFB a partir de novembre, tot lligant la creació de la primera imatge (desapareguda) amb la creació a partir de 1930 dels arxius fotogràfics municipals, que desemboquen l’any 2006 en l’ AFB, i explicant el treball d’un dels importants centres de patrimoni fotogràfic de Catalunya: les col·leccions, els fons, la documentació, la conservació i la difusió. L’Arxiu Fotogràfic de Barcelona va rebre fa uns anys el laboratori de Daguerreotípia de la família Blanxart de Sant Joan de les Abadesses, una peça única que s’exposarà per primera vegada al públic, al costa de la col·lecció de Daguerreotips.

A partir d’aquesta iniciativa la comunicació s’estendrà en l’oferta de difusió del patrimoni fotogràfic local a través d’Internet que es fa des de l’Arxiu Fotogràfic de Barcelona: El servei de consulta i venda de fotografies, el catàleg  en línia, les exposicions virtuals accessibles al web, la visita virtual al centre, els audiovisuals 3D digital, l’app Barcelona visual i la presència de l’arxiu a les xarxes socials (especialment Facebook).

Scientific contribution:

L’aportació científica se centra en l’ampli programa de difusió de l’arxiu, que intenta captar nous públics a Internet, partint d’una metodologia arxivística en la descripció i el tractament dels fons i col·leccions. En aquest projecte té especial rellevància el mètode de descripció arxivístic, desenvolupat a partir de la Norma ISAD (G), els criteris de classificació dels fons i la construcció d’un catàleg consultable ara en línia des d’Internet, amb gairebé 90000 imatges digitalitzades.

Keywords:

Arxius fotografics, Fotografia, Difusió, Noves tecnologies, Barcelona