ID: 38

BONNÍN SALAMANCA, Francesc; SEBASTIÁN SEBASTIÁN, María

Curriculum

Llicenciat en Història de l’art (UAB-UIB) i Màster Universitari de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, (UIB).

Actualment és el cap de l’Arxiu del so i de la Imatge de Mallorca (ASIM), centre públic dedicat a la recuperació, conservació i difusió del patrimoni fotogràfic, cinematogràfic, videogràfic i fonogràfic de l’illa.

Membre del Grup d’Investigadors del Patrimoni Audiovisual de les Balears GIPAB des de 1999.

Darreres publicacions:

Ulls dels temps: Fotografies de Tom i Cordelia Weedon. Mallorca 1956-1970. Edició: Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports del Consell de Mallorca. Palma, 2012
Sebastià Llobera (Pollença 1831-1892). Paisatges i Retrats. Edició: Vicepresidència de Cultura, Patrimoni i Esports Consell de Mallorca. Palma, 2012.

Participà en el projecte Guia d’arxius, col·leccions i fons fotogràfics i cinematogràfics de les Balears (1840-1967) junt amb Catalina Aguiló, Maria Josep Mulet, Josep Antoni Mendiola i Joan Fuentes.

 

Arquitecta per la Universitat Politècnica de Catalunya i llicenciada en Història de l’Art per la Universitat de les Illes Balears. Actualment becària predoctoral, desenvolupa la seva tasca d’investigació entorn a l’arquitectura turística i la seva projecció a través de la imatge, al Departament de Ciències Històriques i Teoria de les Arts de la Universitat de les Illes Balears.
A la mateixa universitat, és membre del grup de recerca “Patrimoni audiovisual, mass-media i il·lustració” i del projecte “Observatori Fotogràfic del Paisatge de les Illes Balears”.
En l’àmbit professional, ha treballat com arquitecta en estudis nacionals i internacionals. I com historiadora de l’art, ha realitzat tasques de catalogació i difusió del patrimoni fotogràfic.

Title:

ACCESIBILITAT I DIFUSIÓ WEB PER AL FONS FOTOGRÀFIC I DOCUMENTAL DEL GEÒLEG BARTOMEU DARDER I PERICÀS (Palma, 1894 - Tarragona, 1944)

Brief summary:

Es presenta el web que allotja el fons fotogràfic i documental del geòleg Bartomeu Darder i Pericàs. La digitalització i descripció normalitzada del fons, així com l’aplicació del software ICA-ATOM han atorgat accessibilitat i operabilitat internacional a un patrimoni de procedència científica però amb indubtable valor històric i cultural.

Content:

Bartomeu Darder Pericàs (Palma, 1894 - Tarragona, 1944) fou un rellevant científic mallorquí que exercí la geologia i la hidrologia. Continuador del geòleg francès Paul Fallot, fou un dels organitzadors del Congrés Geològic Internacional de 1926, on aconseguí reconeixement i projecció per les seves investigacions, i es situà en el context científic europeu de l’època.

El seu arxiu personal fou donat a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per la seva família l’any 2008.

El llegat BDP es compon d’un fons fotogràfic de producció pròpia (1700 fotografies: 1586 plaques de vidre -1067 negatius i  519 positius-, i 112 positius  de paper), a més de quaderns de camp, llibres i revistes, separates i mapes que documenten l’activitat científica del productor.

Un reduït equip pluridisciplinar al servei de la Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement del Govern de les Illes Balears (DGURT) ha dut a terme la sistematització del fons durant el 2013.

S’ha engegat un complet pla de preservació que ha suposat la digitalització i catalogació de la totalitat dels materials fotogràfics i els més importants materials textuals, el qual ha finalitzat amb el disseny i allotjament del fons BDP en  un portal web específic.

La descripció  segons les normes ISAD i ISAAR  ha produït una base de dades que s’ha pogut migrar a una estructura web basada en el software de codi obert ICA-ATOM. Aquesta característica confereix un valor afegit a la catalogació, ja que permet la interactivitat amb altres arxius normalitzats, amb nivells, camps i punts d’accés comuns que possibiliten la compartició i/o adquisició de les dades. A més, s’ha aplicat al web una plantilla compatible que ofereix una interfície  amigable i que facilita la consulta.

Scientific contribution:

La digitalització, catalogació i difusió mitjançant el web del fons BDP destaca d’una banda, perquè ha suposat la redescoberta i posada en valor d’un patrimoni documental i fotogràfic insòlit per la seva extensió i diversitat de continguts. Aquests abasten des de temes científics fins a vistes de ciutats, paisatges, retrats de grup, etc., de manera que poden ser d’interès a un públic ampli, especialitzat o no.

Per altra banda, la creació d’un web de difusió de la documentació i de la figura del seu productor mitjançant una eina relativament jove com el software lliure ICA-ATOM, ha permès situar un fons local en un context internacional. Es constitueix doncs en una mostra del camí que, gràcies a les noves tecnologies, els fons estan prenent en el segle XXI, garantint la seva preservació i a la vegada, fent possible l’accés a la informació més enllà del lloc físic de custòdia de la documentació.

Keywords:

Arxius personals de científics, fons fotogràfics, accessibilitat, interoperabilitat, difusió web