ID: 30

ALBERCH FUGUERAS, Ramon; MAURI MARTÍ, MAURI MARTÍ, Alfred; CASADESÚS DE MINGO, Anahí

Curriculum

Ha estat arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona i subdirector general d'arxius de la Generalitat de Catalunya. En l'àmbit associatiu ha estat president de l'Associació d'Arxivers de Catalunya (1986-1993), membre del comitè director i president de la Secció d'Arxius Municipals del Consell Internacional d'Arxius (1991-2000) i president d'Arxivers sense Fronteres (1995-2003). Des del 2012 és membre del Comité per a la societat civil de l'Open Government Partnership. Autor de 35 llibres de temàtica històrica i arxivística.

 

Doctor en història per la Universitat de Barcelona, ha estat director de l'Arxiu Municipal de Martorell i responsable de museus. Ha estat membre de la junta directiva de l'Associació d'Arxivers de Catalunya. Actualment és coordinador de titulació i professor de l'ESAGED i membre del Consell Nacional d'Arxius. És autor de llibres referits a la cartografia històrica. l'arqueologia i l'arxivística.

 

Màster en arxivística i Gestió de Documents per la UAB-ESAGED (2012), màster en mediació i gestió del patrimoni per la UNED i llicenciada en Belles Arts, especialitat de conservació i restauració per la Universitat de Barcelona. Ha treballat a l'Arxiu d'Història de Castellar del Vallès, als arxius judicials de la Generalitat, a Ablex AGD i actualment és la responsable de gestió documental a l'ESAGED.

Title:

La certificació en ISO 30301 de l'ESAGED: una iniciativa pionera

Brief summary:

Importància de la certificació en el sector arxivístic mancat de normes internacionals de referència en l'àmbit de l'auditoria i la certificació, s'analitza el procés d'auditoria i es desenvolupa la fase de certificació segons la norma 30301. 

Content:

La comunicació s'estructura d'acord amb els següents apartats:
1. Breu presentació de l'Escola Superior d'Arxivística i Gestió de Documents de la Universitat Autònoma de Barcelona.
2. L'aposta per la certificació, que palesa la necessitat de dotar les organitzacions de normes certificables, especialment en la gestió dels documents i els arxius.
3. La planificació i execució del procés d'implantació, amb especial esment de les fases de planificació, anàlisi, compromís i responsabilitats, fixació d'objectius i identificació de riscos, el suport i els processos de gestió documental  i finalment la caracterització del procés d'avaluació i millora. En cadascun dels casos s'aporten quadres i fitxes normalitzades.
4. Es remarquen els principals instruments que ha calgut confegir per a l'acompliment dels requisits, especialment la política de gestió documental, el reglament de gestió documental, el Quadre de classificació, el quadre de creació i control, les fitxes de processos, el manual de l'usuari i els procediments
5. Es descriu el procés d'auditoria interna, caracteritzant la selecció i formació dels auditors intern i extern i finalment s'explica el procés final d'auditoria per a la certificació.
6. Es clou amb unes conclusions i reflexions  referides  a la complexitat del procés, els recursos necessaris i la importància de la selecció de l'entitat certificadora. 

Scientific contribution:

La comunicació aporta elements per a la construcció d'un model de certificació en sistemes de gestió per a documents estandarditzat. Atès que l'experiència de l'ESAGED és pionera a nivell internacional, creiem que el model d'acompliment dels requisits que aportem ha de servir per esperonar a altres organitzacions públiques i privades a procedir a la seva implantació. Alhora, tots els instruments de gestió i control que ha calgut desenvolupar per a l'ESAGED poden servir de punt de referència i facilitar aquest procés a d'altres organitzacions. En aquest sentit, pensem que la seva difusió i debat en un congrés internacional pot ser de notable interès per al col·lectiu professional

Keywords:

Gestió de documents, implantació sistemes de gestió, normes ISO, certificació de sistemes, plans de formació.