ID: 222

CERMENO MARTORELL, Lluís; FERRER FONTANET, Maria Teresa

Curriculum

Llicenciat en Història Contemporània (Universitat Autònoma de Barcelona); Màster en Gestió Pública (Universitat Pompeu Fabra)
Coordinador de sistemes de gestió documental corporativa de la Generalitat i secretari de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental. Membre del Comitè tècnic 50 AENOR . Informació i documentació.

 

Llda. en Història; màster en arxivística i gestió de documents; postgrau en documents electrònics (UAB). Experiència en arxius judicials i suport tècnic a la CNAATD.

Title:

La implementació de l'accés a la informació a Catalunya. El rol de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental

Brief summary:

La Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental recull la praxi d'avaluació documental iniciada als anys 90. Ha incorporat la determinació del règim  general d'accés a la seva metodologia i a la normativa jurídica emesa que han d'aplicar les administracions públiques. La ponència descriurà les tasques dutes a terme i l'evolució prevista. 

Content:

La comunicació desenvoluparà els següents ítems: 
Breu descripció del marc normatiu d'accés en el que s'insereix la gestió de l'accés a Catalunya, amb especial referència a la normativa de transparència i protecció de dades personals
Metodologia emprada per l'avaluació de sèries documentals i el règim general d'accés

.Resultats de l'aplicació de l'accés a la documentació i la seva relació amb la gestió documental de les organitzacions. Una lectura crítica, en la que s'exposaran aquells elements que, a criteri dels autors, signifiquen uns límits a l'acció de la comissió
Futures línies de treball; relacionades bàsicament amb la capacitat de la CNAATD com a òrgan que emeti normativa tècnica i bones pràctiques relacionades amb la transparència a la informació, reutilització de la informació i preservació de dades a llarg termini

Scientific contribution:

La ponència intentarà definir la utilitat de l'anàlisi documental orientat a la detrminació del valor dels documents i el règim d'accés en la implementació de sistemes de gestió de documents, especialment en entorn digital. La seva utilitat en la modelació de documents, la reutilització de la informació i en la implementació de polítiques públiques de transparència.

Keywords:

Accés. Informació. Reutilització de la informació. Transparència. Gestió documental.