ID: 211

FERRER GODOY, Joan; SERNA COBA, Erika; COBO BARRI, Enric 

Curriculum

Llicenciat en història medieval per la Universitat de Barcelona, màster en arqueologia medieval per la mateixa universitat i postgrau en gestió de documents electrònics per la ESAGED-UAB. Director de l'Arxiu Històric de Girona des del 2013; des del 2001 fins aleshores, ha estat director de l’Arxiu Comarcal del Ripollès. Des del 1989 és el responsable de l'Arxiu del Monestir de Sant Joan de les Abadesses. Vocal de la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental en representació de la Xarxa d’Arxius Comarcals. De les publicacions i articles, destaquem l'edició de “Diplomatari del monestir de Sant Joan de les Abadesses (995-1273 )” (2009) i “Actes i resolucions: Sant Joan de les Abadesses en època moderna (1635-1859)” (2013), ambdues monografies dins les col•leccions de la Fundació Noguera.

 

Directora de l’Arxiu Comarcal de l’Alt Empordà (Xarxa d’Arxius de la Generalitat de Catalunya) des del 1991. Llicenciada en Història Moderna per la UAB (1986). Ha publicat nombrosos articles i llibres sobre arxivística i història local altempordanesa. Ocupà el càrrec de vocal-bibliotecària de la Junta Directiva de l´Institut d´Estudis Empordanesos durant els anys 1992-1998 i vocal des del 2007 fins a l’actualitat. Membre fundador de l´Associació d´Història Rural de les comarques gironines i secretària de l´Associació des del 2003- 2007. Membre de l´Associació d´Arxivers de Catalunya amb el núm. 156.

 

Llicenciat en Geografia i Història per la Universitat Autònoma de Barcelona i Graduat de l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya. Postgrau de Gestió dels Documents Electrònics de la UAB i Màster en Documentació Digital per la Universitat Pompeu Fabra.
Arxiver del Departament de Política Territorial i Obres Públiques fins l’any 2007 i actualment Cap del Servei de Coordinació General d’Arxius de la Subdirecció General d'Arxius i Museus del amb la missió de coordinar el Sistema d’Arxius de Catalunya i la Xarxa d'Arxius Comarcals, vetllar per l’aplicació de les normes i reglaments que regulen el Sistema d’Arxius de Catalunya, supervisar el funcionament de les infraestructures i els equipaments dels arxius del Departament de Cultura, fer el seguiment del Pla d’Actuació Arxivística i impulsar polítiques de preservació i difusió del patrimoni documental i desenvolupar les polítiques de digitalització, entre d’altres.
http://enricusworld.blogspot.com.es/

Title:

Arxius en Línia: una realitat en transició cap el portal d’arxius catalans

Brief summary:

La Llei 10/2001, d’arxius i documents exposa que les administracions públiques han de promoure l’ús de les TIC per tal de garantir el tractament i difusió dels documents i posar-los a l’abast dels usuaris. La direcció del SAC, Subdirecció General d'Arxius, impulsa en diferents fases un pla per assolir un compliment màxim d’aquests preceptes.

Content:

El Departament de Cultura té la missió de facilitar accés i difusió del patrimoni documental de Catalunya i les administracions públiques han de promoure l’ús de les TIC. Des de la Subdirecció d'Arxius s’ha dissenyat un pla progressiu que es concreta en 3 fases:

 a)      1a Fase. Desenvolupar una eina informàtica que permeti el tractament integral de tota la documentació dipositada a l’ANC i XAC. Aquesta eina possibilita el control de tots els processos que aquests arxius realitzen. La versió interna i per Internet, ‘Arxius en línia’ estan consolidades i posen a disposició dels usuaris 3.528.688 registres i + 2.000.000 d’imatges.


 b)      2a Fase. Facilitar el reaprofitament de la tecnologia desenvolupada
en la Fase 1 al conjunt d’arxius del SAC. Aquesta fase es va iniciar a finals del 2013 amb un Pla Pilot i ha de garantir l’ús del programari de descripció de fons i documents de forma personalitzada a cada arxiu municipal.


 c)      3a fase. Dissenyar i promoure l’ús d'una plataforma o portal WEB dels arxius catalans on s’incorporin continguts descriptius i imatges digitalitzades de fons i documents. Aquest portal comptarà amb una capa tecnològica que faciliti la interoperabilitat dels arxius del SAC i es posicioni com un portal comú i punt de referència pels usuaris i arxivers catalans i del món.

 La 1a fase s'ha consolidat i els resultats s’analitzaran en la ponència on també es mostraran resultats de la 2a fase que incorpora 8 arxius municipals. Per la 3a fase es constituirà un grup de treball amb diferents agents arxivístics catalans, públics i privats. La diagnosi dels programaris existents i canals de comunicació s'elaborarà durant la primera part del 2014 de forma paral·lela a l’informe del Consell Nacional d’Arxius sobre l’estat del SAC.

Scientific contribution:

-          Metodologia d’anàlisi basada en una diagnosi conjunta entre els diferents agents implicats amb l’objecte de detectar aquells elements estratègics i proposar un disseny i implantació del portal el més eficaç possible.

-          Suposa la incorporació d’un portal de referència per la comunitat d’usuaris dels arxius i facilitarà la investigació a nivell global.

-          Es treballa en un disseny que garanteixi la escalabilitat de continguts; és a dir, anar dels continguts genèrics disponibles en el portal a aquells més específics que restaran en cada espai o portal WEB de cada arxiu.

Keywords:

portal, Internet, difusió, accés, documents, WEB, programari, interoperabilitat, digitalització, portals, comunicació, investigació, recerca, agregador continguts, descripció de fons i documents, gestió de fons