ID: 194

LARRÈGLE GILABERT, Pedro Alberto

Curriculum

Arxiver i gestor de documents.

Llicenciat en Història (UAB), Graduat superior en Arxivística i Gestió documental (UAB-ESAGED) i estudiant del Màster de Gestió de Continguts Digitals (UB).

Vinculat al món dels arxius des de 2002, he treballat com a professional des del 2006, en totes les categories, en el sector públic (Administració estatal, autonòmica i local) i en el privat, i realitzant tasques tant d’arxiu històric com en gestió documental. Des de 2012 presto els meus serveis com a consultor per compte propi a la Fundació Joan Miró.
Membr
e de la Junta d’Arxivers sense Fronteres Espanya (AsF) des de 2011, amb la que col·laboro des de 2007.
En relació al CIA/ICA he assistit a la CITRA Toledo 2011 i a la proppassada primera Conferència Anual de Brussel·les de 2013. Parlo, tan bé com puc, anglès i francès.

Title:

El Projecte d’organització i accés als arxius de la repressió de les dictadures d’Iberoamèrica

Brief summary:

El projecte que es presenta, iniciat el 2005, ha impulsat la iniciativa de col·lectius d’arxivers iberoamericans per tractar i descriure fons que documenten violacions dels Drets Humans durant les dictadures del darrer terç del segle XX al continent americà, als que es dona accés a través d’un portal web amb voluntat de referència per a la recerca.

Content:

El Projecte d’organització i accés als arxius de la repressió de les dictadures d’Iberoamèrica va néixer el 2005 amb la voluntat d’aportar el coneixement tècnic dels arxivers al tractament i difusió de fons que documentessin violacions dels Drets Humans a les dictadures del darrer terç del segle XX del Con Sud, en concret, a l’Uruguai i a l’Argentina. D’aquesta manera es pretenia garantir la seva conservació i facilitar el seu coneixement als investigadors especialistes en la matèria. Aviat, l’interès de col·lectius d’arxivers de més enllà d’aquests límits geogràfics inicials va fer ampliar l’àmbit d’estudi del Projecte al conjunt d’Iberoamèrica.

El producte d’aquest projecte a data d’avui ha estat, en primera instància, la descripció arxivística d’uns quaranta quatre fons de d’Argentina, Bolívia, Colòmbia, Perú i Uruguai, procedents majoritàriament d’associacions de víctimes i de memòria històrica però entre els que també s’hi compten fons municipals, universitaris, sindicals, eclesiàstics i hospitalaris, entre altres. En segona instància, aquest conjunt heterogeni de descripcions amb vocació de cens, ha donat lloc a un portal base de dades web on es comuniquen aquestes dades i que pretén servir com a recurs per als investigadors i els interessats en general, aplegant-hi, com a complements a les descripcions, recursos per a l’assistència en la recerca, com són una àmplia bibliografia i webgrafia.

Scientific contribution:

Exemple de desenvolupament d’un portal, seu d’un cens d’arxius, base de dades web, amb descripció multi nivell, set-centes descripcions arxivístiques conforme ISAD(G), descripcions complementàries d’autoritats, segons norma ISAAR(CPF), i d’institucions de custòdia de documentació d’arxiu, segons norma ISDIAH, i eines d’indexació i recuperació de la informació, en el marc del tractament i comunicació de fons d’arxius en defensa dels Drets Humans.

Keywords:

Cens d’arxius, Descripció arxivística, Drets Humans, memòria històrica, dictadures, repressió, Llatinoamèrica, Iberoamèrica, Arxivers sense Fronteres, AsF, cooperació internacional