ID: 175

ZAMORA I ESCALA, Jaume Enric; CONEJO MUNTADA, Josep

Curriculum

Jaume Enric Zamora i Escala. Director del Programa de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Doctor en Història Contemporània per la Universitat de Barcelona. Màster en Arxivística per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha treballat en diversos arxius i ha publicat treballs d’arxius, etnologia i història

 

Josep Conejo Muntada. Arxiver del Programa de Manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona. Llicenciat en Història per la Universitat Autònoma de Barcelona. Màster en Arxivística per la Universitat Autònoma de Barcelona i Postgrau en Gestió de recursos digitals en l’empresa privat per la Universitat de Jaume I de Castelló. Ha publicat diversos treballs sobre arxivística i història.

Title:

Llums i ombres de les relacions entre els arxius municipals i les indústries culturals

Brief summary:

La guia de bones pràctiques sintetitza, de manera senzilla, els requisits  tan a nivell  tècnic (condicions de sortida del material de l’arxiu, condicions tècniques de reproducció) com legal (propietat intel·lectual, drets de propietat, morals i d’explotació) pel desenvolupament dels  legítims interessos de l’empresa cultural i de l’arxiu.

Content:

A vegades, els projectes que les indústries culturals presenten als responsables municipals per a desenvolupar a partir dels documents de l’arxiu van més enllà de l’àmbit arxivístic. D’aquesta manera els projectes poden afectar a qüestions relacionades amb el desenvolupament econòmic, la generació d’ocupació o la promoció turística del municipi, fent que els interessos que intervenen i que s’han de gestionar siguin molt diversos. Per tant, cal fer compatibles els interessos legítims de les indústries culturals d’obtenir un guany econòmic, i els del Servei d’arxiu de conservar i difondre el patrimoni documental en els condicions adequades. I, també, els de l’ajuntament de dinamitzar el municipi .

El Programa de Manteniment es troba que, per la condició d’itinerant dels seus tècnics, és molt difícil que els arxivers pugui exposar les condicions i els requisits que s’han de complir amb la documentació en el moment adequat.

En aquest context, s’ està elaborant una guia de bones pràctiques, que reuneix i sintetitza de forma senzilla diversos materials creats anteriorment pel Programa de Manteniment, com ara: el Reglament d’Arxius Municipal; la publicació de La Xarxa d’Arxius Municipals, Una estratègia de protecció del patrimoni i la publicació de Formularis i contractes per a ús de l’arxiu municipal, de Josep Matas.

En conclusió, es vol elaborar aquesta guia per a què els materials utilitzats, creats i recollits en el marc de les col·laboracions amb les empreses culturals puguin ser utilitzats en un futur sense perjudici dels interessos privats de les empreses culturals.

També vol reivindicar la presència dels arxivers en aquestes negociacions, ja que és el responsable del material utilitzat

Scientific contribution:

El Programa de Manteniment disposa de diferents recursos que normalitzen les  relacions de l’arxiu amb un tercer. Es tracten d’una eina útil pels arxivers i els juristes que han de gestionar aquestes relacions. En canvi, falta una eina destinada als responsables dels ajuntaments, que són els encarregats de negociar les condicions dels projectes. En conseqüència s’ha considerat oportú l’elaboració d’una guia que reculli els aspectes fonamentals que cal tenir presents davant dels projectes que requereixen pel seu desenvolupament de material documental i patrimonial.

La guia s’estructura en els punts  que s’han de tenir en compte  per la gestió del material que presta l’arxiu, per la gestió de les condicions d’ús de les reproduccions i dels documents donats, i  per últim en l’establiment de la  metodologia de recollida de material documental en mans de tercers.

Keywords:

Arxius Municipals, propietat intel·lectual, patrimoni documental, guia bones pràctiques