ID: 129

BONFILL PLANA, Anna; ROCA MALLARACH, Quim

Curriculum

Llicenciada en Filosofia i Lletres, Secció Història UAB

 

Grau en Fotografia i Creació Digital UPC

Postgrau en gestió de documents fotogràfics ESAGED,

Title:

El Cercador d'Imatges de l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa

Brief summary:

El Servei d’Imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX) presenta un Cercador d’Imatges dissenyat d’acord amb la NODAC, d’accés públic, que incorpora un mòdul de botiga en línia i que gestiona els drets d’explotació o llicències Creative Commons de les imatges.

Content:

El Servei d’Imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa s’ocupa de la captació, la conservació, l’ordenació i la difusió del patrimoni en imatge de la comarca. Gestiona (desembre 2013) 132.476 documents en imatge, de l’àmbit d’Olot i la Garrotxa, que provenen de l’Administració, d’associacions, d’empreses o de particulars, que han ingressat a l’arxiu per transferència ordinària, per donació o cessió en comodat. El Cercador d’Imatges de l’ACGAX, <imatgesgarrotxa.olot.cat>, permet accedir a tots els fons i col·leccions en imatge que custodia l’arxiu, tant si es tracta de fons exclusivament d’imatges com de fons que també tenen documentació textual, i tant si les imatges estan digitalitzades com si no, a partir de la Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC), a nivell de fons. Tot seguit, una pantalla permet dirigir-se a un visualitzador o a la consulta d’imatges des d’una cerca simple o avançada. Els resultats es presenten en una altra pantalla i, clicant la imatge escollida, s’accedeix a una fitxa descriptiva individualitzada que dóna compte de les característiques físiques del suport original i del digital, del contingut de la imatge, de les condicions d’accés i ús, així com de la descripció curricular, entre altres elements. Aquesta fitxa s’ha dissenyat d’acord amb els estàndards arxivístics establerts a la NODAC i a la Guia de Digitalització de la Xarxa d’Arxius Comarcals. Les imatges són d’accés públic, només restringit a les condicions pactades amb els titulars de les donacions i a les disposicions legals. El Cercador incorpora un mòdul de botiga en línia que regula la utilització de cadascuna de les imatges i gestiona els drets d’explotació o llicències Creative Commons, segons el cas.

Scientific contribution:

El Cercador d’Imatges de l’ACGAX és una eina polièdrica. És un repositori digital dotat d’un potent motor de cerca (Pandora) que, a través d’un estàndard de descripció arxivística (NODAC), es converteix principal mitjà de difusió del patrimoni documental en imatge de la Garrotxa. L’accés al cercador és simple i el ciutadà el pot utilitzar, sense necessitat de tenir una formació especialitzada, per a finalitats d’oci i d’investigació. El mòdul de botiga en línia, que incorpora el Cercador, té en compte tots els aspectes legals de les operacions d’accés, descàrrega i utilització de les imatges.

Keywords:

Cercador, NODAC