ID: 116

PINTANEL BASSETS, Miquel Ángel

Curriculum

Llicenciat en Història de l'Art, treballa com a documentalista a la Filmoteca de Catalunya.

Title:

Qui té por del coneixement? Aplicació de la mineria de dades a un fons patrimonial de la Filmoteca de Catalunya

Brief summary:

Es presentarà el resultat d’aplicar un procés de mineria de dades a un dels fons de fotos fixes de la Filmoteca de Catalunya, des de diferents punts de vista com el coneixement adquirit, els algoritmes utilitzats, les possibles aplicacions pràctiques en altres casos i les formes de fer visible aquest coneixement.

Content:

Des de l’any 1999 fins al 2010 a la Filmoteca de Catalunya es va dur a terme un projecte de col·laboració amb la Universitat de Barcelona en el marc del qual van participar prop de 400 alumnes d’Història de l’Art. Es van catalogar 20.000 fotografies, que corresponien a 470 films produïts a Espanya entre 1932 i 1981. El procés tenia dues fases: descripció prèvia en una fitxa en paper amb un formulari pautat i introducció de les dades en una base de dades relacional.

Els gestors de bases de dades funcionen com si els introductors de dades fossin infal·libles i no tenen en compte la revisió constant. Tampoc aprenen dels errors anteriors, ni donen ajudes per a facilitar la catalogació a partir de les dades introduïdes. Tampoc ajuden a contestar de forma ràpida i entenedora a preguntes com les següents. És completa la meva col·lecció comparant-la amb l’univers possible d’objectes? Té mancances dins la mateixa col·lecció? Les dades són consistents? Quines prioritats tinc de catalogació?

A les dades de l’esmentada catalogació s’hi aplicarà un procés de mineria de dades per a millorar-ne la seva gestió, contestar a aquesta série de preguntes i extreure’n coneixement. Es plantejarà també si és possible aplicar de forma senzilla a altres conjunts de dades el procediment realitzat, i si pot aplicar de forma dinàmica durant la introducció de les dades per evitar tots els problemes que hem plantejat.

Es mostrarà com amb l’aplicació de la mineria de dades com més dades es tenen més fàcil és entrar-ne de noves i es proposarà que enfront de la tendència a reduir les dades de les catalogacions per a fer front a l’onada de la ingent documentació digital que ens caurà a sobre hi ha la possibilitat d’implementar aquest sistema.

Scientific contribution:

Els procediments de mineria de dades estan molt establerts en diferents àmbits de coneixement, però no està a l’abast de la majoria de gent la seva aplicació. L’aportació científica serà, per una part, presentar les conclusions de l’aplicació de la mineria de dades i comentar quins algorismes s’han fet servir i quins han resultat útils i, per l’altra, plantejar si hi ha una aplicació pràctica per a altres casos d’arxius fotogràfics o cinematogràfics.

Creiem que la quantitat de dades de les quals es parteix permetran extreure coneixement sobre les relacions entre els diferents agents generadors de les fotografies. Per exemple, es podran comprovar hipòtesis, que s’han demostrat a petita escala, com pot ser que la relació directa del fotògraf era amb l’estudi cinematogràfic i no amb el productor com es pensava fins ara.

Keywords:

fotografia, història de l’art, mineria de dades, ciència del coneixement