ID: 114

FORS IBORRA, Anna; MAYA PLAZA, Noemí; PINTANEL BASSETS, Miquel Ángel 

Curriculum

Llicenciada en Documentació, treballa com a documentalista a la Filmoteca de Catalunya.

 

Llicenciat en Història de l'Art, treballa com a documentalista a la Filmoteca de Catalunya.

Title:

Repositori de la Filmoteca de Catalunya: el resultat d’unificar diferents tipologies de fons gràfics i documentals

Brief summary:

Volem aportar la nostra experiència en la creació del Repositori de la Filmoteca de Catalunya amb el programari lliure DSpace. Les dificultats i reptes amb què ens hem trobat, com els hem anat resolent i el resultat final.

Content:

La Filmoteca de Catalunya recull una gran quantitat de material gràfic i documental al voltant del cinema. Per una política de preservació i difusió del fons es va començar a digitalitzar i és en aquest moment que busquem una eina per donar visibilitat a tot aquest material.

Després d’un estudi de viabilitat, decidim fer servir el programari lliure DSpace que permet una organització flexible, l’ús de tots els estàndards de metadades, una potent comunitat d’usuaris al darrera i una important implantació a tota Catalunya. L’encarregat de desenvolupar-lo seria CESCA (actualment CSUC).

La diversitat de tipologia de fons ens plantejava reptes importants a l’hora de decidir l’estructura que tindria el repositori. DSpace funciona amb blocs transversals anomenats “comunitats” dels quals poden penjar subblocs anomenats “col·leccions” d’on pengen els objectes digitals.

En primer lloc, necessitàvem una comunitat principal que ens lligués els diferents materials. Aquesta comunitat havia de ser l’anomenada “FILM” perquè molt del nostre fons està relacionat amb alguna pel·lícula concreta. Aquesta comunitat havia de contenir només dades (fitxa tècnica) i ens havia de proporcionar la relació amb la resta de fons.

Per altra banda, tenim un important fons de revistes, llibres i arxius personals que poden o no estar relacionats amb un film i que també volíem incloure al repositori.

Finalment, el resultat és un repositori patrimonial de gran complexitat estructural, diversitat d’objectes digitals i amb el valor afegit d’informació sobre la història del cinema.

Scientific contribution:

El que podem aportar és un estudi de cas de la nostra experiència en el desenvolupament d’un repositori de programari lliure (DSpace), orientat inicialment a repositoris institucionals, com és el món universitari, i que hem hagut d’adaptar a la casuística d’un centre patrimonial com és la Filmoteca de Catalunya. I la necessitat de dotar-lo d’una estructura relacional, que reflecteix la mateixa estructura dels nostres fons.

Un handicap que hem hagut de superar ha estat que no hem trobat altres repositoris aplicats a centres especialitzats en cinema, que ens ajudessin a seguir unes directrius establertes.

Keywords:

Repositori , Dublin Core, Digital assets, DSpace, Cinema, metadades, revistes digitals, llibres digitals, fotografies digitals, cartells digitals, fons personals