ID: 112

MURIEL ORTIZ, Susanna

Curriculum

Llicenciada en Geografia i Història, Universitat de Barcelona, 1993; premi extraordinari de llicenciatura. Grau per la Tesi de Llicenciatura i la qualificació d’Excel•lent cum laude.Graduat Superior d’Arxivística i Gestió de Documents a l’Escola Superior d’Arxivistica i Gestió Documental (2006-2008). Des de 2007 ha treballat en la gestió de diversos arxius d’imatges com l’Arxiu Fotogràfic del Centre Excursionista de Catalunya (AFCEC), 2009 a 2011. Actualment treballa a l’Arxiu Municipal del Districte de Les Corts i a l’Arxiu Nacional de Catalunya. Autora de la Guia de fons i col•leccions de l’AFCEC, i de diversos articles sobre la gestió del patrimoni fotogràfic. Directora del projecte El Daguerre de Sants. Memòria d’un barri amb Fotoconnexió i coordinadora de la publicació amb l’AFB:Fotografia Daguerre: un estudi de Sants (2014).Habitualment realitza activitats de difusió i docència relacionades amb els seus treballs de recerca que giren en el context del fons fotogràfics familiars.

Title:

Pompeia fotogràfica. Fotografia Daguerre, l'arxiu adormit darrera les parets d'un comerç familiar.

Brief summary:

L’Arxiu Fotografia Daguerre podria estar integrat per més de 150.000 imatges, en diferents suports i formats, produïdes i aplegades per la familia Bonet-Tàpia. L’excepcionalitat rau en la documentació complementària que contextualitza aquest fons i que es custodia en la mateixa i singular galeria de retrats del barri de Sants de Barcelona.

Content:

Els documents que custodia Fotografia Daguerre son excepcionals per la seva naturalesa, i perquè es troben en l’entorn de producció que els va originar. Resulta fascinant trobar in situ un munt de documents que contextualitzen l’activitat d’aquest negoci retratístic. Els llibres de registre son un element estadístic de primera magnitud per entendre qui anava a retratar-se, les seves preferències estètiques, els valors amb que es volien representar, on existia una mena de performance en el moment del posat. Formant part d’aquesta troballa, i d’aquest feedback documental, tenim localitzat en un altell de l’estudi un dels conjunts més sorprenents, les capses originals del laboratori, que contenen més de 40.200 negatius (1960-1981) amb les imatges de tots aquells que es van apropar a l’estudi fotogràfic a retratar-se. Però també una part del fons està integrat per fotografies familiars de finals del segle XX enmarcades i que durant anys van decorar les parets d’aquest antic estudi fotogràfic. Les fotografies que durant dècades van decorar els aparadors de la botiga també integren aquest conjunt, així com els catàlegs comercials, amb les especificacions dels preus i formats que oferia aquesta botiga. Una part important està formada pel fons familiar de Martí Bonet i Berenguer amb imatges, sobretot, de les seves dues filles -la Maria i la Joana- que van desfilar per les catifes de l’estudi fotogràfic des del moment de nèixer, i fins i tot podem trobar el material que en Martí Bonet va fer servir per ensenyar el retoc a la seva filla, la Joana, un relleu generacional que continua avui en dia. 

Scientific contribution:

La rellevància de l’Arxiu Fotografia Daguerre és indiscutible. El seu fons recull el testimoni del seu temps, a través de les imatges i les persones que es retrataven al barri de Sants. A més dona una visió de les formes de treball d’un estudi fotogràfic del segle XX, descobrint els documents de gestió del treball quotidià. Aquesta història documental en el mateix lloc de producció, és a dir, en el propi estudi fotogràfic és un paradigma del principi de procedència de l’Arxivística, i un fet excepcional, comparat amb altres fons d’estudis fotogràfics recuperats per institucions públiques o privades. Hi ha una llarga història arxivística de fons d’estudis fotogràfics que explica la gran dispersió i pèrdua d’aquests documents, i que converteix aquest Arxiu en un element excepcional a preservar. Aquesta Pompeia fotogràfica ens permet apropar-nos a l’atmósfera d’aquest estudi fotogràfic. 

Keywords:

Galeria fotogràfica, retrats, estudi fotogràfic, arxiu, Daguerre de Sants, Fotografia Daguerre, Martí Bonet Berenguer.