ID: 108

PERRAMON ZAPATERO, Francesc

Curriculum

Francesc Perramon Zapatero (Barcelona 1967)

Formació: Llicenciat en Geografia i Història, història de l’art, Universitat de Barcelona-UB (1990). Postgrau en Gestió i Polítiques Culturals, UB (1994). DEA. Recerca en Disseny, UB (2006).

Ocupació laboral: Escola d’Art i Disseny de Tarragona, professor Història de la Fotografia i Teoria de la Imatge

Línia
de recerca: la fotografia domèstica en relació als arxius, vinculant-ho als mètodes que permeten preservar les memòries individuals dels ciutadans comuns com a patrimoni històric col·lectiu. Lidera al 2011 “Capsa de sabates 2.0. Àlbum de fotografies familiar de Tarragona”, com a projecte web i expositiu que serveix d’espai de recerca i de reflexió. Sobre el projecte s’ha fet, entre d’altres, una ponència al 7è laboratori d'arxius municipals i una publicació a la revista Kesse (#48).

Projecte de Tesi Doctoral (2011) “Fotografia Domèstica i Cultura d’Arxiu” al dep. de Disseny i Imatge, Fac. de Belles Arts, UB. Dir.: Dr. Miquel Mallol

Title:

"Capsa de Sabates", una proposta metodològica i teòrica sobre fotografia domèstica i memòria en l'arxiu

Brief summary:

El projecte “Capsa de Sabates” va generar una web de fotografia domèstica a la ciutat de Tarragona. Partia d’entrevistes als ciutadans demanant que triessin i relatessin unes 10 fotografies domèstiques dels seus àlbums. Es cerca un mètode capaç de preservar les memòries dels ciutadans, subjectives i fragmentàries, com a patrimoni col·lectiu.

Content:

El projecte “Capsa de Sabates, Àlbum de Fotografies Familiar de Tarragona” va presentar al 2011 una exposició i un espai web dins de l’arxiu municipal . Es va conformar un arxiu de fotografies domèstiques juntament amb els relats que explicaven els ciutadans sobre aquestes imatges, a més d’un breu relat biogràfic. Cada ciutadà triava ell mateix unes poques imatges en el decurs d’una entrevista. La mostra de ciutadans era socialment diversa i representativa.

El projecte vol ser un proposta metodològica eficaç per crear arxius públics de memòries dels ciutadans utilitzant la fotografia domèstica com instrument per a tal fi. Vol ser, a més, un espai de reflexió sobre la presència de les memòries (i no només de les dades històriques) en els arxius. Planteja, també,  la representació dels ciutadans de qualsevol condició (“els sense nom” de W. Benjamin) en el patrimoni col·lectiu. Tothom, independentment de la seva condició social, té una col·lecció de fotografies domèstiques i és competent per expressar memòries a partir d’elles.  La fotografia domèstica es diferencia d’altres imatges perquè, a banda de ser un document històric i tenir vàlua estètica, permet evocar amb facilitat memòries de vida personals.

 El projecte ha estat vinculat a una investigació sobre arxius i col·leccions de fotografies domèstiques en diversos països, especialment a Espanya. Hem analitzat també pràctiques artístiques que recullen relats i memòries de ciutadans, fotografies i altres objectes personals. Molts són dispositius d’arxiu que evoquen una representació de la societat que relacionem amb el pensament de M. Foucault. Presenten cada individu com un element divers i únic, que defuig de qualsevol narració global totalitzadora i simplificadora.

Scientific contribution:

La investigació es centra en l’anàlisi de les pràctiques culturals de l’arxiu sobre la fotografia domèstica i el paper de la memòria dels ciutadans en les mateixes. A partir del camp interdisciplinari propi fem una aportació a camps ja consolidats com els estudis sobre l’arxiu, sobre la fotografia domèstica i sobre el concepte de memòria enfront el d’història. L’estudi d’arxius de fotografia domèstica ja existents ha permès constatar la rellevància en la societat contemporània del nostre camp d’estudi. Recorrent a M. Foucault (arxius que presenten un sistema múltiple d’individus distints no susceptibles de cap síntesi) ens hem dotat d’una proposta interpretativa del fenomen, lògicament, revisable. Un projecte propi d’arxiu a Tarragona ha sumat informació i experiències pràctiques de les quals derivar una metodologia per ser aplicada amb eficiència en nous arxius en altres territoris.

Keywords:

fotografia domèstica, memòria, arxiu, paradigma d'arxiu, vida privada, michael foucault, sociologia, fotoelicitació